13. 12. 2010

ART Fashion Photoshoot

Tento photoshoot mám nascenovaný v počítači už dlho - tak ho konečne pridávam. Pravdepodobne ho niektorí z vás už videli, veď bol v decembrovom vydaní slovenského magazínu. No aj tak, chcela som ho sem dať aspoň pre tých, ktorý ho nevideli. Pretože toto je naozaj obrovský kus umenia...neuveriteľné aké krásne tieto modely sú.
Táto kolekcia sa volá ART IN FASHION a jej stvoriteľkou je Louisa Dvorak (narodená na Slovensku, žijúca v Chicagu).

English:
I have scanned this photoshoot into my computer long time ago - so Im adding it finally. Perhaps some of you have seen it already, it was in slovak magazine from December. But anyway, I wanted to put it here, for people who haven´t seen it yet. Because this is really big piece of art...it is incredible how beautiful these dresses are. This collection is called ART IN FASHION and its creator is Louisa Dvorak (born in Slovakia, living in Chicago).
5 komentárov: