13. 12. 2010

ART Fashion Photoshoot

Tento photoshoot mám nascenovaný v počítači už dlho - tak ho konečne pridávam. Pravdepodobne ho niektorí z vás už videli, veď bol v decembrovom vydaní slovenského magazínu. No aj tak, chcela som ho sem dať aspoň pre tých, ktorý ho nevideli. Pretože toto je naozaj obrovský kus umenia...neuveriteľné aké krásne tieto modely sú.
Táto kolekcia sa volá ART IN FASHION a jej stvoriteľkou je Louisa Dvorak (narodená na Slovensku, žijúca v Chicagu).

English:
I have scanned this photoshoot into my computer long time ago - so Im adding it finally. Perhaps some of you have seen it already, it was in slovak magazine from December. But anyway, I wanted to put it here, for people who haven´t seen it yet. Because this is really big piece of art...it is incredible how beautiful these dresses are. This collection is called ART IN FASHION and its creator is Louisa Dvorak (born in Slovakia, living in Chicago).
7. 12. 2010

Mikuláš & Mesto

Dúfam že včera ste mali všetci krásneho a štedrého Mikulááša :). Ja som ho v škole strávila behaním po škole, tváriac sa že som anjel :D

 Ja - anjel a davidko - sob :D

Ale deti sa tešili :)

Moje DIY krídla - robené večer pred Mikulášom ;)

a skupinová :) 2 anjeli, Mikuláš, čert a 2 soby :D


A dnes som bola v meste. Bola som nútená ísť do knižnice na Laurinskej... Dnes bola hmla a už bola tma keď som tam bola... a tá ulica sa mi zdala prekvapivo krásna :) Tak som spravila zopár fotiek.

English:
I went to the city today. I was forced to go to the library on street Laurinská... It was very foggy today and it was already dark when I was there... and I found that street surprisingly beautiful :) So I made few photos. Fascinujúce točité schodisko v knižnici.
Fascinating rounded stairs in library.